Klachten en geschillen 

Natuurlijk doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over een dienst of product. In dat geval adviseren wij u eerst contact op te nemen met een van onze medewerkers om een mogelijke oplossing te bespreken. Wilt u toch rechtstreeks een klacht indienen, dan kunt u naar keuze het klachtenformulier invullen, een e-mail verzenden naar [email protected] of een brief sturen onder vermelding van “klacht” naar:

Hofstede Assurantiën
Warmoltslaan 18
9752GR Haren Gn

Heeft u een klacht bij Hofstede Assurantiën ingediend, dan ontvangt u binnen 14 dagen onze eerste schriftelijke reactie. Indien het voor ons niet mogelijk is om binnen deze termijn inhoudelijk op uw klacht in te gaan, dan laten wij u dat schriftelijk of per e-mail weten. In dit bericht vermelden wij natuurlijk ook op welke termijn wij daartoe wel in staat zijn.

Als uw klacht niet naar tevredenheid door ons kan worden opgelost.
Het kan gebeuren dat wij niet tot elkaar komen. In dat geval heeft u natuurlijk de vrijheid om te proberen op een andere wijze tot een oplossing te komen. Er is echter wel een verschil in mogelijkheden voor zakelijke relaties (rechtspersonen, stichtingen e.d.) en particulieren.

Zakelijke relaties

Er is geen instantie waar u kosteloos in beroep kunt gaan. Indien uw klacht (geheel of gedeeltelijk) niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u ervoor kiezen de kwestie aan de rechter voor te leggen. Het staat vooraf niet vast voor wiens rekening de kosten komen.

Particuliere relaties
Als wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben kunnen oplossen, kunt u zich wenden tot de Ombudsman van de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Als voorwaarde voor de behandeling door het Klachteninstituut geldt dat u eerst uw klacht bij ons moet hebben ingediend en dat deze niet naar tevredenheid is afgehandeld. Nadere informatie kunt u vinden op de website van het Klachteninstituut: www.Kifid.nl