Schade melden

Op uw groene kaart staat het alarmnummer welke u kunt bellen in geval van schade. Zij helpen u op weg, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Zorg ervoor dat er altijd een Schade Aangifte Formulier in uw voertuig aanwezig is. Heeft u deze niet of niet meer, neemt u dan contact met ons op.

In geval van autoschade vult u het Schade Aangifte Formulier zo volledig mogelijk in, voorzien van een handtekening van alle betrokken partijen. Dit formulier dient u naar ons op te sturen. Download formulier

Belangrijk: ondertekening houdt geen erkenning van aansprakelijkheid in.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. De velden gemerkt met een * dienen te worden ingevuld.

Schadeformulier
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. De velden gemerkt met een * dienen te worden ingevuld.