Duurzaam verzekeren

Consumenten en bedrijven kiezen bewuster dan ooit. In wat ze eten, in hoe ze reizen, kortom: hoe ze leven. Terecht hebben ze in toenemende mate oog voor duurzaamheid. Dat geldt ook voor de manier waarop ze met hun geld omgaan.
Ook de verzekeraars zijn zeer gevoelig voor deze thematiek, zoals steeds meer blijkt uit hun productgamma.

Wij, De Groene Verzekering, onderscheiden ons van onze concurrenten door voor u altijd de meest duurzame, maatschappelijk verantwoorde, groene én voordelige verzekeringsmaatschappij te selecteren. De  Groene Verzekering is een handelsnaam van Hofstede Assurantiën. U vindt alle informatie over ons en onze producten vanaf heden op degroene-verzekering.nl.

Voor particulieren, ZZP, MKB, agrariërs en groene milieuprojecten

Alles voor uw gezin

Van auto en inboedel tot reis en zorg. Welke verzekering u voor uzelf ook zoekt: Wij regelen het voor u. Zodat u goed verzekerd bent.

Alles voor uw zaak en personeel

Goed verzekerd ondernemen. Wij regelen het voor u.

Alles voor uw mobiliteit

Of u nou elke dag in de auto zit of alleen in het weekend. Graag geen ritjes in de buurt maakt, of juist verre tochten.

De Groene Verzekering

De Groene verzekering is een initiatief van Hofstede Assurantiën uit Groningen. Onze mentaliteit wordt gekenmerkt door betrokkenheid en ambitie. Voor De Groene-Verzekering geldt de slogan: voor de volhouder is geen weg onbegaanbaar. Het doet ons goed als u tevreden bent, pas dan zijn ook wij tevreden.

Groene verzekeringsproducten

Jaar in het vak

beoordelingen

Ook ervaren?

Neem contact op

“Het topje is onze gedachtengang.
Onder de oppervlakte is het gebied van onze emoties, verlangens en drijfveren.”

Labels

Het is voor een consument wel niet altijd evident om te bepalen of een product of activiteit al dan niet als duurzaam bestempeld kan worden. In navolging op de Eerlijke Bankwijzer is de Eerlijke Verzekeringswijzer (ook wel Eerlijke Geldwijzer) geintroduceerd. Een vergelijkingstool die de grootste verzekeraars met elkaar vergelijkt op basis van diverse thema’s en sectoren. Een 100% duurzame verzekeraar is er nog niet, zal ook nog wel even duren, maar zal er uiteindelijk wel gaan komen.

Zij die het wensen kunnen er aldus gerust op zijn dat bepaalde verzekeringsmaatschappijen zich niet engageren in activiteiten of sectoren die de duurzaamheids’toets’ niet doorstaan. We proberen iedereen te steunen bij iedere stap die de consumenten kunnen helpen bij het ontwikkelen van een eigen duurzame strategie en wensen op die manier ons steentje bij te dragen tot meer duurzaamheid.

Verzekeraars kunnen via hun beleggingsbeleid internationale misstanden adresseren en aanpakken en een bijdrage leveren aan het klimaatakkoord. En dat doen ze ook. Door aandacht te besteden aan duurzaam en verantwoord te beleggen dragen verzekeraars daar waar mogelijk bij aan het tegengaan van klimaatverandering, mensenrechtenschendingen, kinderarbeid, enzovoort. Uiteraard houden zij daarbij wel oog voor het rendementsbelang van de polishouder.

Duurzame verzekeringsproducten

Verzekeraars spelen van oudsher een belangrijke maatschappelijke rol in de Nederlandse samenleving en dragen met hun verzekeringsproducten bij tot duurzame oplossingen voor verschillende risico’s waarmee burgers vandaag geconfronteerd worden. Denk maar aan de vergijzing (aanvullende pensioenvorming), dekking tegen natuurrampen, enz..

Voor de verzekeraars is duurzame ontwikkeling geen loos begrip. Het is een invalshoek waar ze vandaag in hun globale beleggingsbeleid ook terdege rekening mee houden. Via hun beleggingen ondersteunen verzekeraars niet alleen de economie maar ook de financiering van belangrijke en maatschappelijk relevante infrastructuurprojecten (scholen, ziekenhuizen, revalidatiecentra, rusthuizen, wegen, windmolenparken, duurzame energie enz.).

Maar de sector gaat verder door meer en meer duurzame financiële spaar- en beleggingsverzekeringen aan te bieden, waarbij de investeringen rekening houden met specifieke milieu-, sociale en beleidsoverwegingen. De consumenten krijgen op die manier zekerheid dat hun geld alleen gaat naar bedrijven of activiteiten die stroken met hun persoonlijke overtuigingen over mens, milieu en maatschappij (zoals het gebruik van milieuvriendelijke energiebronnen).

Verbeter de wereld met jóuw geld

Neem contact op met De Groene Vezekering / Hofstede Assurantiën

Wij komen zo snel mogelijk terug op uw vraag.

Bellen mag ook: 0505370927

Onze gegevens

De Groene Verzekering
Onderdeel van Hofstede Assurantiën BV
KVK 76419096

Warmoltslaan 18
9752GR Haren Gn